Suomen Meripelastusseura ry

 • 040 586 2006

 • Kalliolinnantie 4, 00140 HELSINKI

  • Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf, 0202217-4
  • sähköposti: smps.toimisto@meripelastus.fi

  • Suomen Meripelastusseura on meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisten
  • meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön.


  • Jäsenasiat
  • puh: 040 584 5222

  • Trossi-palvelunumero
  • puh: 0800 302 230

  • Jari Piirainen
  • puh: 040 586 2006