Musiikin edistämissäätiö

 • 09 6803 4042

 • Pieni Roobertinkatu 16 A, 00120 HELSINKI

  • Musiikin edistämissäätiö sr, 2502897-4
  • sähköposti: mes@musiikinedistamissaatio.fi

  • Musiikin edistämissäätiön eli MESin, jonka Gramex ja Teosto perustivat kesällä 2012, tarkoituksena on edistää ja tukea
  • kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien
  • esittävien taiteilijoiden sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

  • Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti
  • suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin
  • markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin
  • kuuluvat kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.