Suomen Radiologikeskus Oy, Helsinki

 • 020 728 9989

 • Mikonkatu 8 A, 00100 HELSINKI

  • Suomen Radiologikeskus Oy, 0728044-7

  • Radiologikeskus on röntgentyövoiman välitykseen ja lääketieteelliseen kuvantamiseen sekä teleradiologiaan erikoistunut
  • palveluyritys, jonka asiakkaita ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksiköt. Radiologikeskus on ollut
  • toimialan suurin röntgentyövoiman välittäjä vuodesta 2007 lähtien. Henkilöstövälitys- ja kuvantamispalveluita tilaa
  • tällä hetkellä yli 70 terveydenhuollon palveluntuottajaa. Yhtiöllä on omia kuvaustoimipaikkoja ja lisäksi
  • magneettirekat kiertävät päivittäin eri kaupungeissa koko Suomen alueella. Asiakkaille tarjotaan magneetti-,
  • ultraääni-, röntgen- ja mammografiatutkimuksia sekä rintasyövän seulontatutkimuksia. Radiologikeskus on myös
  • edelläkävijä teleradiologian eli etälausuntapalveluiden tuottamisessa, mikä mahdollistaa mm. tehokkaan jononpurkutyön
  • loma-ajoille. Käytössämme on nykyaikaiset RIS-, PACS- ja arkistoinipalvelut kuvien etälausuntaan sekä sähköinen
  • saneluiden siirtopal­velu. Röntgentyövoiman välitys, etälausuntapalvelut ja kuvantaminen täydentävät toisiaan. Meillä
  • on tarjota radiologeille ja röntgenhoitajille monipuolisia radiologian alan töitä. Työkeikat suunnitellaan yhdessä
  • työntekijän kanssa henkilön kokemukseen ja ajallisiin mahdollisuuksiin perustuen. Työtä on tarjolla päiväaikaan
  • sairaaloissa tehtävästä työstä aina joustavasti ilta-aikaan tehtäviin tehtäviin töihin ja päivystyksiin. Toimintamme
  • kulmakiviä ovat: 1) Laadukkaan palvelun lähtökohtina ovat vahva toimialatuntemus yli 15 vuoden ajalta, sen kauta
  • muodostunut verkosto alan kokeneisiin työntekijöihin sekä keskittyminen ydinosaamiseen ja laadun parantamiseen kaikessa
  • toiminnassa. 2) Asiakkaamme valitsevat useimmiten kustannustehokkaimman palvelun, jonka pitää olla myös laadukas.
  • Motivoimme työntekijämme laadukkaaseen työntekoon tarjoamalla joustavia työaikoja ja monipuolisia töitä. 3) Olemme
  • työntekijöillemme palveleva työnantaja. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tarjoamaan radiologian työvoimaa ja
  • viimeisintä tutkimusdiagnostiikkaa sekä suurimmille sairaanhoitopiireille että pienimmillekin röntgenyksiköille. 4)
  • Olemme varautuneet kysynnän kasvuun, jotta pystymme tarjoamaan laadukkaita palveluita myös jatkossa. Kasvun
  • aikaansaamiseksi etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja alan työntekijöitä mukaan toimintaan.