Asianajotoimisto Aasa-Law Oy

 • 09 612 9240

 • Vuorikatu 6 A 12, 00100 HELSINKI

  • Ma-pe 09.00-16.00, Asianajotoimisto Aasa-Law Oy, 1083578-1
  • fax: 09 6129 2460
  • sähköposti: info@aasa-law.fi

  • Aasa-Law Oy on hyvän ja tehokkaan palvelun asianajotoimisto. Hoidamme oikeudenkäyntejä, annamme lausuntoja ja tarjoamme
  • neuvontapalveluja.
  • Palvelemme yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Toimintamme painopistealueita ovat rikosoikeus, yhtiöoikeus,
  • sopimusoikeus,
  • riitojen ratkaisu sekä perhe- ja perintöoikeus.

  • Sähköpostilogiikka
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@aasa-law.fi

  • Simo Ellilä, Asianajaja, Varatuomari
  • puh: 0400 876 559

  • Petri Rissanen, Asianajaja, Varatuomari
  • puh: 040 738 1212

  • Pasi Pirinen, Asianajaja, Varatuomari
  • puh: 040 708 7825