Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry

 • 09 6842 4515

 • Ratavartijankatu 2 A, 00520 HELSINKI

  • Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry, 1480230-3
  • fax: 09 278 1838
  • sähköposti: info@sotavainajat.net

  • Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939 - 1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden,
  • Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa.