SOS-kriisikeskus

  • 09 4135 0510

  • Maistraatinportti 4 A 4. krs, 00240 HELSINKI

    • Suomen Mielenterveysseura ry, 0202225-4
    • sähköposti: sos-keskus@mieli.fi

    • MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI Suomen
    • Mielenterveys ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.