Valtakunnallinen kriisipuhelin

 • 09 2525 0111

 • Maistraatinportti 4 A 4. krs, 00240 HELSINKI

  • päivystää 24/7, Suomen Mielenterveysseura ry, 0202225-4
  • sähköposti: susanna.winter@mieli.fi

  • Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen.
  • Kriisipuhelin-keskustelun tavoitteena on helpottaa henkistä hätää sekä ehkäistä itsemurhia. Päivystäjä auttaa soittajaa
  • pohtimaan keinoja tilanteen helpottamiseksi, omien voimavarojen löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. MIELI Suomen
  • Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI Suomen Mielenterveys ry
  • puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.