Suomalaisen Työn Liitto ry

 • 09 696 2430

 • Eteläranta 14, 00130 HELSINKI

  • Suomalaisen Työn Liitto, 0201524-9
  • sähköposti: stl@suomalainentyo.fi

  • Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy.
  • Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. Myönnämme suomalaisille yrityksille, tuotteille ja palveluille
  • suomalaisesta työstä ja yhteiskunnallisista arvoista kertovia merkkejä ja valvomme niiden käyttöä. Avainlippu-merkki
  • myönnetään Suomessa valmistetuille tuotteille tai tuotetuille palveluille. Design from finland -merkki myönnetään
  • Suomessa suunnitelluille tuotteille tai palveluille. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki myönnetään yrityksille, joiden
  • voitosta suurin osa käytetään yhteiskunnalliseen hyvään.