Akavan Erityisalat AE ry

 • Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

  • Akavan Erityisalat AE ry, Akavas Specialorganisationer rf, 0281358-2

  • Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Jäsenet
  • työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.
  • Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

  • Jäsensihteerit
  • puh: 0800 135 370

  • Yksityisen sektorin työsuhdeneuvonta
  • puh: 0800 135 350

  • Julkisen sektorin työsuhdeneuvonta
  • puh: 0800 135 380