Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta TELK

 • 029 411 7200

 • Ratapihantie 11, 00520 HELSINKI

  • Puhelinpalvelu avoinna ma-pe 9:00 - 12:00, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, 1798818-2
  • fax: 09 876 4566
  • sähköposti: kirjaamo@telk.fi

  • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK) on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste
  • työeläkeasioissa. Muutoksenhausta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään työntekijän eläkelaissa (TyEL).
  • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta soveltaa asian käsittelyssä hallintolainkäyttölakia (586/1996).
  • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminnasta säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa
  • laissa (677/2005) sekä lautakunnan työjärjestyksessä. Laissa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta on säädetty
  • muun muassa muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta, talousarvion päättämisestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä.
  • Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan veronluonteisella työeläkelaitoksilta perittävällä
  • oikeushallintomaksulla. Tarkempaa tietoa muutoksenhakulautakunnan toiminnasta löytyy osiosta toimintakertomukset.
  • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta.

  • Postiosoite
  • PL 28
  • 00521
  • HELSINKI