Ritva Enäkoski

 • 0400 504 664

 • Puuskakuja 10, 00850 HELSINKI

  • Enäkoski Oy, 0828134-5
  • sähköposti: ritva.enakoski@enakoski.fi

  • TAITOVALMENNUS JA VIESTINTÄKOULUTUS

  • Asiat muuttuvat työpaikoilla jatkuvasti. Enää eivät riitä ainoastaan systeemien ja prosessien optimointi.
  • Jokainen työntekijä vastaa työyhteisön ilmapiiristä. Joka päivä!

  • Työelämästä, johtajuudesta ja tuottavuudesta on tehty lukuisia tutkimuksia.
  • Positiivinen asenne ja sen vaikutus tuottavuuteen ei enää ole vain mielipiteen varassa.
  • Positiivinen ilmapiiri lisää tuottavuutta, sillä on vaikutusta työhyvinvointiin,
  • resilienssiin eli ihmisen muutoskyvykkyyteen, jopa ihan henkilökohtaisella tasolla terveyteen.

  • Kun minun ajatteluni viestintäpala on pyöreä ja
  • sinun neliskulmainen, tarvitaan lisäviestintää. Taitoja ymmärtää ja harjaannuttaa niitä.

  • Työyhteisö on osiensa summa. Tulokseen vaikuttavat kasvun asenne, muutosjoustavuus, voimavarat, oman itsen kehittäminen
  • ja työyhteisön ilmapiirin rakentaminen. Motivaatiota voi johtaa, niin yksilön sisäistä motivaatiota kuin työyhteisön
  • yhteistä hinkua.


  • Ritva Enäkoski
  • puh: 0400 504 664
  • sähköposti: ritvaena@gmail.com