Puolustusvoimat - Försvarsmakten

 • 02 99 800

 • Fabianinkatu 2, 00131 HELSINKI

  • Puolustusvoimat, 0952029-9
  • fax: 029 950 0690
  • sähköposti: kirjaamo.pe@mil.fi

  • Puolustusvoimien ylin johto työskentelee Pääesikunnassa, josta käsin puolustusvoimia johdetaan. Puolustusvoimilla on
  • useita laitoksia ja keskuksia, jotka toimivat yhdessä maamme turvallisuuden kehittämiseksi. Laitokset, keskukset ja
  • Pääesikunnan osastot tekevät työtä omilla erityisaloillaan. Puolustusvoimilla oli vuoden 2015 lopussa palkattuna
  • kotimaan tehtävissä noin 12 000 henkilöä. Varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 22 000 henkilöä. Hyvin
  • johdettuna organisaationa puolustusvoimat käyttää palveluksessa olevien työpanoksen tehokkaasti hyödyksi.

  • Pääesikunta (PE)
  • Fabianinkatu 2
  • 00131
  • HELSINKI
  • puh: 02 99 800

  • Maavoimien esikunta (MAAVE)
  • Karkialampi
  • 50150
  • MIKKELI
  • puh: 02 99 800

  • Merivoimien esikunta (MERIVE)
  • Rykmentintie 15
  • 20811
  • TURKU
  • puh: 02 99 800

  • Ilmavoimien esikunta (ILMAVE)
  • Komentotie 250
  • 41161
  • TIKKAKOSKI
  • puh: 02 99 800

  • Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK)
  • Kadettikouluntie Santahamina
  • 00860
  • HELSINKI
  • puh: 02 99 800