Agronomiliitto ry

 • 09 251 1160

 • Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 HELSINKI

  • Agronomiliitto ry, 0549837-0
  • sähköposti: toimisto@agronomiliitto.fi

  • Ajamme jäsentemme etuja työmarkkinoilla osana akavalaista yhteisöä, edistämme ammatillista kilpailukykyä ja
  • yhteenkuuluvaisuutta sekä järjestämme jäsenpalveluja. -Liitto edistää jäsentensä järjestäytymistä ja ansiotasoa
  • -Kehittää jäsenkuntansa ammattitaitoa ja alansa koulutusta. -Liitto tiedottaa ja toimii yhteistyössä muiden
  • ammattijärjestöjen kanssa. -Liitto seuraa jäsentensä työmarkkinatilannetta sekä auttaa työpaikka- ja uravalinnoissa.
  • -Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja järjestöille -Liitto osallistuu omalta osaltaan
  • työehtosopimusneuvotteluihin. Agronomiliitto tukee jäsenistöään apurahoin, stipendein sekä antamalla ammattiapua
  • jäsenilleen työsuhdeongelmissa.

  • Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
  • Asemamiehenkatu 2 C
  • 00520
  • HELSINKI
  • puh: 09 7206 4343