Euroopan komission Suomen-edustusto

 • 09 622 6544

 • Malminkatu 16, 00100 HELSINKI

  • Avoinna 09:00 - 17:30, Euroopan komission Suomen-edustusto, 1538670-0

  • Euroopan komission Suomen-edustusto tiedottaa suomalaisille ajankohtaisista EU-asioista ja pitää komission ajan tasalla
  • yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä Suomessa. Lisäksi edustusto ylläpitää suhteita päätöksentekijöihin,
  • viranomaisiin, sidosryhmiin ja kansalaisjärjestöihin. Europeiska kommissionens representation i Finland informerar
  • finländarna om aktuella EU-frågor och håller kommissionen underrättad om den samhälleliga och politiska utvecklingen i
  • Finland. Representationen företräder också kommissionen i Finland genom att stå i kontakt med beslutsfattare,
  • myndigheter samt intresse- och medborgarorganisationer.

  • Postadress:, PB 1250, 00101 Helsingfors