Agronomiliitto ry

 • 09 251 1160

 • Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 HELSINKI

  • Agronomiliitto ry, 0549837-0
  • sähköposti: toimisto@agronomiliitto.fi

  • Ajamme jäsentemme etuja työmarkkinoilla osana akavalaista yhteisöä, edistämme ammatillista kilpailukykyä ja
  • yhteenkuuluvaisuutta sekä järjestämme jäsenpalveluja.

  • -Liitto edistää jäsentensä järjestäytymistä ja ansiotasoa
  • -Kehittää jäsenkuntansa ammattitaitoa ja alansa koulutusta.
  • -Liitto tiedottaa ja toimii yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa.
  • -Liitto seuraa jäsentensä työmarkkinatilannetta sekä auttaa työpaikka- ja uravalinnoissa.
  • -Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja järjestöille
  • -Liitto osallistuu omalta osaltaan työehtosopimusneuvotteluihin.

  • Agronomiliitto tukee jäsenistöään apurahoin, stipendein sekä antamalla ammattiapua jäsenilleen työsuhdeongelmissa.