Suomen Keskusta

 • 050 389 7260

 • Apollonkatu 11 A, 00100 HELSINKI

  • Suomen Keskusta R.P, 0201471-3
  • Vaihde avoinna klo 9:00-15:00
  • sähköposti: puoluetoimisto@keskusta.fi

  • Keskustan aatetta ja arvoja kuvaa parhaiten vastuullinen vapaus. Korostamme jokaisen ihmisarvon tunnustavaa, ihmisten
  • erilaisuuden hyväksyvää ja ihmisten yhteistyötä vaalivaa moniarvoisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Meille tärkeitä
  • asioita ovat inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus, työnteko ja yrittäjyys sekä yhteisvastuu ja tasa-arvo