Puolustusvoimat - Försvarsmakten

 • 02 99 800

 • Fabianinkatu 2, 00131 HELSINKI

  • Puolustusvoimat, 0952029-9
  • fax: 029 950 0690
  • sähköposti: kirjaamo.pe@mil.fi

  • Puolustusvoimien ylin johto työskentelee Pääesikunnassa, josta käsin puolustusvoimia johdetaan.

  • Puolustusvoimilla on useita laitoksia ja keskuksia, jotka toimivat yhdessä maamme turvallisuuden kehittämiseksi.
  • Laitokset, keskukset ja Pääesikunnan osastot tekevät työtä omilla erityisaloillaan.

  • Puolustusvoimilla oli vuoden 2015 lopussa palkattuna kotimaan tehtävissä noin 12 000 henkilöä. Varusmiespalveluksen
  • suorittaa vuosittain noin 22 000 henkilöä. Hyvin johdettuna organisaationa puolustusvoimat käyttää palveluksessa
  • olevien työpanoksen tehokkaasti hyödyksi.


  • Pääesikunta (PE)
  • Fabianinkatu 2
  • 00131
  • HELSINKI
  • puh: 02 99 800

  • Maavoimien esikunta (MAAVE)
  • Karkialampi
  • 50150
  • MIKKELI
  • puh: 02 99 800

  • Merivoimien esikunta (MERIVE)
  • Rykmentintie 15
  • 20811
  • TURKU
  • puh: 02 99 800

  • Ilmavoimien esikunta (ILMAVE)
  • Komentotie 250
  • 41161
  • TIKKAKOSKI
  • puh: 02 99 800

  • Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK)
  • Kadettikouluntie Santahamina
  • 00860
  • HELSINKI
  • puh: 02 99 800