Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry

 • 050 427 4563

 • Stenbäckinkatu 9 Uusi Lastensairaala osasto Taika, 00029 HUS

  • Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry, 0814172-1
  • sähköposti: yhdistys@osasto10tuki.fi

  • Yhdistys saa kaikki klinikan potilaiden hoitoon ja alan tutkimustyöhön käytettävät avustusvarat lahjoituksina
  • yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. Näiden lahjoitusten avulla yhdistys on voinut olla tukemassa kehitystä, jonka
  • seurauksena todennäköisyys lapsen paranemisesta syöpätaudeista on noussut 50%:sta jopa 90%:iin. HUS:n Lasten syöpä-,
  • veritauti- ja kantasolusiirtoklinikasta, lyhyemmin Lasten syöpäklinikasta, on kehittynyt kansainvälinen huippuyksikkö.