Asianajotoimisto Ulla-Riitta Kylli Oy

 • 019 433 043

 • Uudenmaankatu 2 A, 05800 HYVINKÄÄ

  • Asianajotoimisto Ulla-Riitta Kylli Oy, 2059563-8
  • sähköposti: ulla-riitta@kylli.fi

  • Toimiston palvelut kattavat asianajotoiminnan koko laajuudessaan. Annamme oikeudellista neuvontaa, laadimme sopimuksia
  • ja muita asiakirjoja, hoidamme oikeudenkäyntejä tuomioistuimissa ja teemme muuta juridista selvittelytyötä. Toiminnan
  • tavoitteena on kaikissa tilanteissa aina päämiehen edun turvaaminen. Toimisto hoitaa myös asioita, joissa asiakas saa
  • oikeusapua valtion varoista. Toimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen toiminnassaan
  • noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.

  • Asianajotoimisto Ulla-Riitta Kylli
  • puh: 0400 703 626