Asianajotoimisto Ulla-Riitta Kylli Oy

 • 019 433 043

 • Uudenmaankatu 2 A, 05800 HYVINKÄÄ

  • Asianajotoimisto Ulla-Riitta Kylli Oy, 2059563-8
  • fax: 019 433 044
  • sähköposti: ulla-riitta@kylli.fi

  • Toimiston palvelut kattavat asianajotoiminnan koko laajuudessaan.

  • Annamme oikeudellista neuvontaa, laadimme sopimuksia ja muita asiakirjoja, hoidamme oikeudenkäyntejä tuomioistuimissa
  • ja teemme muuta juridista selvittelytyötä.

  • Toiminnan tavoitteena on kaikissa tilanteissa aina päämiehen edun turvaaminen.

  • Toimisto hoitaa myös asioita, joissa asiakas saa oikeusapua valtion varoista.

  • Toimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon.

  • Asianajaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.


  • Asianajotoimisto Ulla-Riitta Kylli
  • puh: 0400 703 626