Mäki-Reini Oy

 • 06 471 3144

 • Pohjankyröntie 95, 61500 ISOKYRÖ

  • , 0415029-2
  • sähköposti: info@maki-reini.fi

  • Mäki-Reini Oy on Isossakyrössä toimiva konepaja. Valmistamme ja markkinoimme laadukkaat Reini-tuotteet. Tuotteitamme
  • ovat muun muassa hydrauliset uppopumput, hydraulinen paineenkorotuspumppu, viljanpeittauslaitteet Reini-NEPE ja
  • Reini-REPE sekä kylvökoneen täyttöruuvit. Valmistamme myös viljansiirtoon AKU-viljaruuvit.

  • Tuotteemme ovat syntyneet pitkän, käytännön elämässä koetellun kehitystyön tuloksena. Alkusysäyksenä on yleensä ollut
  • omakohtainen tarve jonkun ongelman ratkaisemiseen mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja helposti.

  • Yritys on perustettu 1949 turvaamaan Jokioisten vedenhankintaa.

  • Vedenottamoilta (Särkilammi ja Rehtijärvi) syötetään vettä Jokioisten kunnan verkostoon.

  • Vedenlaadun viranomaisvalvontaa toteuttaa Forssan seudun ympäristöterveydenhuolto yhteistyössä Jokioisten kunnan
  • vesihuoltolaitoksen ja Jokioisten Vedenhankinta Oy:n kanssa.

  • Päivystys Ma - Pe klo 16.00 - 7.00, La - Su ympäri vuorokauden


  • Kari Tasala, toimitusjohtaja, Vesilaitoksen johtaminen ja hallinnointi
  • puh: 050 592 5850