Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistys Ry

 • 040 582 3916

 • Sudentie 1, 99800 IVALO

  • Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistys Ry, 0291685-6
  • sähköposti: vesa.vaisanen@mhy.fi
  • PL 125, 99801 Ivalo
  • Toiminnanjohtaja Vesa Väisänen, Tommintie 5, 99800 Ivalo
  • puh: 040 582 3916
  • Metsänhoitoyhdistysten tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittaman
  • metsätalouden kannattavuutta ja tuottaa metsänomistajien tarvitsemia
  • palveluita. Yhdistys voi muun muassa selvittää avustusvarojen saatavuuden ja
  • hakea mahdolliset valtion avustukset metsänomistajan puolesta. Yhdistys
  • edistää metsien kestävää hoitoa, tyypillisimpiä metsänhoitotöitä ovat
  • metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvät tehtävät.
  • Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä.