Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistys ry

 • 040 582 3916

 • Sudentie 1, 99800 IVALO

  • Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistys ry, 0291685-6
  • sähköposti: vesa.vaisanen@mhy.fi

  • Metsänhoitoyhdistysten tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja tuottaa
  • metsänomistajien tarvitsemia palveluita. Yhdistys voi muun muassa selvittää avustusvarojen saatavuuden ja hakea
  • mahdolliset valtion avustukset metsänomistajan puolesta. Yhdistys edistää metsien kestävää hoitoa, tyypillisimpiä
  • metsänhoitotöitä ovat metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvät tehtävät. Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n
  • jäseniä.

  • Toiminnanjohtaja Vesa Väisänen (1.11.2018 asti)
  • puh: 040 582 3916

  • Toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen (1.11.2018 alkaen)
  • puh: 040 136 0940