Inarin Yhteismetsän toimisto

 • 040 739 3779

 • Sudentie 1, 99800 IVALO

  • INARIN YHTEISMETSÄ, 0190762-4
  • sähköposti: inarin_yhteismetsa@co.inet.fi

  • Inarin yhteismetsä on yksi Suomen pohjoisimpia yhteismetsiä. Yhteismetsän alueista kolme palstaa sijaitsevat Ivalon
  • ympäristössä ja yksi Paadarskaidissa Lemmenjoen pohjoispuolella. Yhteismetsään kuuluu myös vesialueita, joista
  • laajimmat löytyvät Pasas-, Raha- ja Ukonjärvestä. Yhteismetsä on kiinteistöille kuuluva yhteinen alue, jonka toiminta
  • perustuu yhteismetsälain mukaisesti kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Lisäksi toimintaan
  • kuuluvat metsien ja vesistöjen virkistyskäyttö, maa-aineksen myynti sekä tonttien ja osakaskämpän vuokraus. Meiltä
  • metsästysluvat ja kalastusluvat Inarin Yhteismetsän alueelle.

  • Postiosoite
  • PL 125
  • 99801
  • IVALO

  • Yrjö Mattila
  • puh: 040 739 3779

  • Vesa Väisänen
  • puh: 040 582 3916