Pietec Oy Ab

 • 06 781 0610

 • Jakobsgatan 41 D, 68600 JAKOBSTAD

  • Pietec Oy Ab, 1053385-5
  • sähköposti: info@pietec.fi

  • Pietarsaarelainen Pietec Oy tarjoaa erityisesti yrityksille sekä teollisuudelle huolto-, asennus- ja ylläpitopalveluja.
  • Olemme erikoistuneet sähköalan töihin sekä automaatioratkaisujen suunnitteluun, asennuksiin ja ohjelmointiin. Lisäksi
  • hoidamme alueellamme Kempin hitsauslaitteiden huollot sekä korjaukset. Lisäksi olemme erikoistuneet nostureiden
  • tarkastuksiin, huoltoon ja korjauksiin. Jakobtadsföretaget Pietec Ab erbjuder service-, installations- och
  • underhållstjänster för företag och industrin. Vi är specialicerade på elarbete och automationslösningar: planering,
  • installationer och programmering. Vi utför även service och reparationer på Kemppi svetsmaskiner och -aggregat.
  • Granskningar, service och reparationer av lyftdörrar är en del av vårt serveiceutbud.