Jeppo Biogas Ab

 • 0400 266 318

 • Läntinen Jepuantie 288, 66850 JEPUA

  • Jeppo Biogas Ab, 2445405-8
  • sähköposti: kurt.stenvall@jeppokraft.fi

  • Jeppo Biogas Ab är ett bolag som siktar till återvinning av näringsämnen och att producera förnyelsebar energi.
  • Vår huvudsakliga mål är att skapa energi och gödselprodukter av organiska avfall som bildas vid nejdens gårdar.

  • Jepuan Biokaasu Oy on ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvaan energiaan keskittynyt biokaasuyhtiö.
  • Johtoajatuksemme on tuottaa energiaa maatalousvaltaisen kotiseudun jätevirroista ja
  • samalla tarjota maataloudelle lähituotettuja lannoitetuotteita.