Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura

 • 044 061 2055

 • Juankoskentie 9, 73500 JUANKOSKI

  • Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry, 0910714-6
  • sähköposti: ruukki@masuunibrunou.fi

  • Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry on perustettu 1990 vaalimaan
  • Juankosken teollista perinnettä, ylläpitämään tehtaan ja työväen museota ja järjestämään alueella kulttuuritapahtumia,
  • joiden kautta samalla esitellään ja tehdään tunnetuksi ruukkialuetta.

  • Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

  • Seura vastaa matkailijoiden opastamisesta Juankoskella, vanhalla ruukkialueella. Opastuskierroksia tehdään kävellen,
  • mutta opas voi nousta myös kierroksen tilanneiden matkailijoiden bussiin.

  • Kesäisin heinäkuussa on säännölliset torstai-iltapäivien opastetut ruukkikävelyt.

  • Museo on toistaiseksi suljettu ja se siirtyy tulevaisuudessa muihin tiloihin.

  • Marja-Sisko Pihl, puheenjohtaja
  • puh: 0400 567 257

  • Tuija Lepistö, sihteeri
  • puh: 040 708 1967