Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ja Juankosken tehtaan ja työväen museo Masuuni Brunou

 • 044 061 2055

 • Juankoskentie 9, 73500 JUANKOSKI

  • Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry, 0910714-6
  • sähköposti: ruukki@masuunibrunou.fi

  • Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry

  • Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry on perustettu 1990 vaalimaan Juankosken teollista perinnettä, ylläpitämään
  • tehtaan ja työväen museota, Masuuni Brunouta ja järjestämään alueella kulttuuritapahtumia, joiden kautta samalla
  • esitellään ja tehdään tunnetuksi ruukkialuetta. Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

  • Seuran vastaa matkailijoiden opastamisesta Juankoskella, vanhalla ruukkialueella ja museossa. Opastuskierroksia tehdään
  • kävellen, mutta opas voi nousta myös kierroksen tilanneiden matkailijoiden bussiin. Kesäisin heinäkuussa on
  • säännölliset torstai-iltapäivien opastetut ruukkikävelyt.


  • Marja-Sisko Pihl, puheenjohtaja
  • puh: 0400 567 257

  • Terttu Turpeinen, sihteeri
  • puh: 044 590 3800