ConStella Oy Ltd

 • 045 670 3670

 • Asemakatu 4 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

  • Oy ConStella Ltd, 1020081-5
  • sähköposti: peter.lord@constella.fi

  • CONSTELLA AVIATION Ilmailu on hieno harrastus ja elämäntapa, johon kaikilla kiinnostuneilla tulisi olla mahdollisuus.
  • Lentäminen on monen unelma pikkupojasta tai -tytöstä asti, ja ConStella Aviation tekee työtä sen eteen, että kynnys
  • lajiin tutustumiseen olisi mahdollisimman matala. Lentämiseen, kuten mihin tahansa lajiin, sisältyy aina riskejä. Jotta
  • harrastaminen olisi turvallista, on ilma-aluksen ohjaajan ensisijaisen tärkeää tuntea ilmailulainsäädännön lisäksi
  • hyvin lentämänsä laitteen ominaisuudet sekä itsensä. Tällainen varmuus syntyy monipuolisen harjoittelun kautta, mikä
  • edellyttää myös kouluttajalta laajempaa tietotaitoa kuin mitä lupakirjamääräyksissä edellytetään. ConStella Aviation
  • tuo ilmailukentälle uutta näkökulmaa kerhoharrastamisen rinnalle ja tarjoaa ilmailuviranomaisten vähimmäisvaatimukset
  • ylittävää lentokoulutusta. Meidän oppilaamme saavat lentolupakirjan lisäksi kattavat käytännön valmiudet, joilla siitä
  • saa täyden hyödyn irti. ConStella Aviation on osa Blue Skies -lentokoulun toimintaa.