Sotainvalidien Sairaskoti

 • 014 690 611

 • Keskussairaalantie 40, 40630 JYVÄSKYLÄ

  • Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, 0668254-0
  • fax: 014 690 625
  • sähköposti: jyvaskylan.sairaskoti@siskoti.fi

  • Sotainvalidien Sairaskoti on noin 30 sotainvalidin koti. Samalla se on vaativan laitoskuntoutuksen yksikkö, joka
  • tarjoaa kuntoutumispalveluita sotainvalideille, sotiemme veteraaneille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja
  • yksityishenkilöille.


  • Sähköpostilogiikka:
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@siskoti.fi

  • Toimitusjohtaja, ylilääkäri Jouni Kaleva
  • puh: 050 521 2713

  • Palveluohjaaja Anne Murtolahti
  • puh: 014 690 606

  • Vuodeosasto 2, Riitta Niitynen
  • puh: 014 690 645

  • Vuodeosasto 3, Riitta Niittynen
  • puh: 014 690 635

  • Tukipalvelupäällikkö Harri Hirvonen
  • puh: 014 690 626