ConStella Oy Ltd

 • 045 670 3670

 • Asemakatu 4 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

  • Oy ConStella Ltd, 1020081-5
  • sähköposti: peter.tahtinen@constella.fi

  • CONSTELLA AVIATION

  • Ilmailu on hieno harrastus ja elämäntapa, johon kaikilla kiinnostuneilla tulisi olla mahdollisuus. Lentäminen on monen
  • unelma pikkupojasta tai -tytöstä asti, ja ConStella Aviation tekee työtä sen eteen, että kynnys lajiin tutustumiseen
  • olisi mahdollisimman matala.

  • Lentämiseen, kuten mihin tahansa lajiin, sisältyy aina riskejä. Jotta harrastaminen olisi turvallista, on ilma-aluksen
  • ohjaajan ensisijaisen tärkeää tuntea ilmailulainsäädännön lisäksi hyvin lentämänsä laitteen ominaisuudet sekä itsensä.
  • Tällainen varmuus syntyy monipuolisen harjoittelun kautta, mikä edellyttää myös kouluttajalta laajempaa tietotaitoa
  • kuin mitä lupakirjamääräyksissä edellytetään.

  • ConStella Aviation tuo ilmailukentälle uutta näkökulmaa kerhoharrastamisen rinnalle ja tarjoaa ilmailuviranomaisten
  • vähimmäisvaatimukset ylittävää lentokoulutusta. Meidän oppilaamme saavat lentolupakirjan lisäksi kattavat käytännön
  • valmiudet, joilla siitä saa täyden hyödyn irti.

  • ConStella Aviation on osa Blue Skies -lentokoulun toimintaa.