Suomen Radiologikeskus, Jyväskylä

 • 020 728 9991

 • Ahjokatu 11 (Seppälääkärit Oy tiloissa), 40320 JYVÄSKYLÄ

  • Suomen Radiologikeskus, 0728044-7

  • Radiologikeskus on röntgentyövoiman välitykseen ja lääketieteelliseen kuvantamiseen sekä teleradiologiaan erikoistunut
  • palveluyritys, jonka asiakkaita ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksiköt.

  • Radiologikeskus on ollut toimialan suurin röntgentyövoiman välittäjä vuodesta 2007 lähtien. Henkilöstövälitys- ja
  • kuvantamispalveluita tilaa tällä hetkellä yli 70 terveydenhuollon palveluntuottajaa.

  • Yhtiöllä on omia kuvaustoimipaikkoja ja lisäksi magneettirekat kiertävät päivittäin eri kaupungeissa koko Suomen
  • alueella. Asiakkaille tarjotaan magneetti-, ultraääni-, röntgen- ja mammografiatutkimuksia sekä rintasyövän
  • seulontatutkimuksia.

  • Radiologikeskus on myös edelläkävijä teleradiologian eli etälausuntapalveluiden tuottamisessa, mikä mahdollistaa mm.
  • tehokkaan jononpurkutyön loma-ajoille. Käytössämme on nykyaikaiset RIS-, PACS- ja arkistoinipalvelut kuvien
  • etälausuntaan sekä sähköinen saneluiden siirtopal­velu.

  • Röntgentyövoiman välitys, etälausuntapalvelut ja kuvantaminen täydentävät toisiaan. Meillä on tarjota radiologeille ja
  • röntgenhoitajille monipuolisia radiologian alan töitä. Työkeikat suunnitellaan yhdessä työntekijän kanssa henkilön
  • kokemukseen ja ajallisiin mahdollisuuksiin perustuen. Työtä on tarjolla päiväaikaan sairaaloissa tehtävästä työstä aina
  • joustavasti ilta-aikaan tehtäviin tehtäviin töihin ja päivystyksiin.

  • Toimintamme kulmakiviä ovat:

  • 1) Laadukkaan palvelun lähtökohtina ovat vahva toimialatuntemus yli 15 vuoden ajalta, sen kauta muodostunut verkosto
  • alan kokeneisiin työntekijöihin sekä keskittyminen ydinosaamiseen ja laadun parantamiseen kaikessa toiminnassa.

  • 2) Asiakkaamme valitsevat useimmiten kustannustehokkaimman palvelun, jonka pitää olla myös laadukas. Motivoimme
  • työntekijämme laadukkaaseen työntekoon tarjoamalla joustavia työaikoja ja monipuolisia töitä.

  • 3) Olemme työntekijöillemme palveleva työnantaja. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tarjoamaan radiologian työvoimaa
  • ja viimeisintä tutkimusdiagnostiikkaa sekä suurimmille sairaanhoitopiireille että pienimmillekin röntgenyksiköille.

  • 4) Olemme varautuneet kysynnän kasvuun, jotta pystymme tarjoamaan laadukkaita palveluita myös jatkossa. Kasvun
  • aikaansaamiseksi etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja alan työntekijöitä mukaan toimintaan.