Rakennusliike Elo Oy

 • 0400 596 386

 • Jäkäläkatu 4, 38700 KANKAANPÄÄ

  • Avoinna ma-pe 7-16., Rakennusliike Elo Oy, 2576931-8
  • sähköposti: rakennusliikeelo@gmail.com

  • Rakennusliike Elo Oy on vuonna 2013 perustettu, kankaanpääläinen rakennusalan yritys. Yrityksemme juuret juontavat 1980
  • -luvulle, jolloin Aatos Elo aloitti yrittämisen talonrakennusalalla. Nyt mukana rakentavat myös perheen pojat.
  • Perheyrityksessämme siis osaamista ja kokemusta riittää.

  • Palvelemme yrityksiä ja kuluttaja-asiakkaita niin uudisrakentamisen- kuin korjausrakentamisenkin saralla. Alueellisesti
  • toimintamme keskittyy Pohjois-Satakuntaan, Kankaanpäähän sekä ympäristökuntiin. Tarvittaessa lähdemme kauemmaksikin.