Kauniaisten kaupunki

 • 09 50 561

 • Kauniaistentie 10, 02700 KAUNIAINEN

  • Kauniaisten kaupunki, 0203026-2
  • Arkisin klo 8.00-15.45 (ti, ke, to myös klo 17.00-19.30)
  • sähköposti: kauniainen@kauniainen.fi

  • Kauniainen on yksi pääkaupunkiseudun neljästä kaupungista. Se sijaitsee naapurikaupunkinsa Espoon keskellä 15 km
  • Helsingistä länteen. Tyypillistä Kauniaisille on, että kaupunki on vuosien varrella pystynyt säilyttämään luonteensa
  • huvila- ja puutarhakaupunkina.
  • Tänään kaupunkikuvalle on luonteenomaista pientalovaltaisuus ja luonnonläheisyys. Kauniainen edustaa nykyaikaista
  • pientä viihtyisää puutarhakaupunkia. Tämän päivän kaupunkisuunnittelu tähtää yllä mainittujen arvojen säilyttämiseen.
  • Ulkoisten puitteidensa lisäksi huvilakaupunki on myös sosiaalinen ilmiö, jonka välittömyys ja läheisyys korostuvat
  • siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä jota kutsumme elämänlaaduksi.

  • Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors, omgiven av grannstaden
  • Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin
  • trädgårdsstadsmiljö.
  • Grankulla köpcentrum har vuxit upp kring järnvägsstationen. Här finns stadshus, bibliotek, två kyrkor samt butiker och
  • andra serviceinrättningar. Centrum omges av skogsmark och naturstigar, parker, skolor, idrottsanläggningar och
  • småhusbebyggelse.
  • Stor vikt har lagts vid invånarnas trivsel och vid serviceutbudet i olika former och för alla åldrar.
  • Fritidsalternativen är många idrott och motion, kursverksamhet, konserter, utställningar mm.