Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr

 • 09 8493 1310

 • Gresantie 3-5, 02700 KAUNIAINEN

  • Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr, 0194204-0
  • sähköposti: info@bensow.com

  • Stiftelsen Bensow målet med versamheten är att kunna stöda värnlösa barn och deras familjer direkt eller indirekt.

  • Välkommen till daghemmet Lyan!
  • Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 3 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i
  • åldern 3 -7 år.

  • Lyan är beläget mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom
  • det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag.

  • Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla.

  • Personalstyrkan är 12 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor.

  • På Lyan arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för
  • barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs
  • kontinuerligt.

  • Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de
  • viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng
  • att skida samt att få öva sig på skridsko på den närbelägna skridskoplanen.

  • Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en
  • betydande roll på Lyan.

  • Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig
  • själva.

  • Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vårt daghem!

  • Sommarläger
  • På Bensows sommarställe Stornäsholm i Barösunds skärgård anordnas olika typer av sommarläger. Stornäsholm är en 11
  • hektar naturskön holme med omväxlande och vacker natur.

  • Familjecenter
  • Familjecentret Bensow erbjuder verksamhet för barn, unga och föräldrar. Barnens och ungdomarnas välmående står i fokus.
  • Vi vill skapa verksamhetsformer som når målgrupper som just nu har svårt att få tillräckligt stöd i vardagen. Målet är
  • alltid att ta de egna resurserna i beaktande och stärka individens inre styrkor och tilltron till den egna förmågan. Vi
  • stöder också barnfamiljers vardag genom att stärka föräldraskapet.

  • Genom det understöd som Stiftelsen Bensow ger Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BF) kan Familjecentret Bensow
  • utveckla verksamhet för att stödja barn, unga och familjer. BF vill genom sin verksamhet skapa bättre förutsättningar
  • för en bra och trygg barndom för så många barn som möjligt.

  • BF arbetar med barnet i fokus på ett respektfullt, jämlikt och professionellt sätt. Föreningen följer aktivt med i
  • samhällets utveckling och är redo att fördomsfritt utveckla sin verksamhet så att den fyller barnets och familjens
  • behov.