Kauniaisten suomalainen seurakunta

 • 050 500 9000

 • Kavallintie 3, 02700 KAUNIAINEN

  • Kauniaisten seurakuntayhtymä, 0203033-4
  • Ma - ke klo 10-14 to klo 10-16 ja perjantaisin palvelu puhelimitse klo 10-14
  • sähköposti: kauniaisten.suom.srk@evl.fi

  • Kauniaisten suomalainen seurakunta on pieni, mutta aktiivinen seurakunta pääkaupunkiseudun keskellä. Kauniaisten
  • suomalainen seurakunta on itsenäistynyt 1.1.1978 Kanta-Espoon seurakunnasta (nyk. Espoon tuomiokirkkoseurakunta)

  • Grankulla kyrka, som ligger på kyrkbacken i Grankulla, byggdes 1983 och ritades av arkitekt Kristian Gullichsen.
  • Aulikki Jylhä var kyrkans inredningsarkitekt.
  • Kyrkan kallar stadsborna till gudstjänst söndagar och kyrkliga högtider. I Grankulla kyrka ordnas många konserter och
  • olika slags evenemang. I kyrkan döps, vigs och välsignas församlingsmedlemmarna under olika livsskeden. Kyrkan är öppen
  • för församlingsmedlemmarna varje dag. Välkommen till kyrkan!


  • Grankulla svenska församling
  • Kavallvägen 3
  • 02700
  • GRANKULLA
  • puh: 050 500 700
  • www: www.grankullaforsamling.fi
  • Grankulla kyrka tel 050 469 6870
  • sähköposti: grankulla.sv.fors@evl.fi