Itä-Lapin kuntayhtymä

 • 040 593 2835

 • Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 KEMIJÄRVI

  • Itä-Lapin kuntayhtymä, 1044651-6

  • Seututason yhteistyötä toteuttaa Kemijärven kaupunki ja Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kuntien perustama
  • Itä-Lapin kuntayhtymä. Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta painottuu aluelliseen kehittämistoimintaan, seudulliseen
  • yhteistyöhön palveluiden tuottamisessa, edunvalvontatehtäviin sekä seudulliseen ja kansainväliseen hanketoimintaan.
  • Kuntayhtymä vastaa hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana
  • maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä. Itä-Lapin tulevaisuutta rakennetaan
  • yhteistyöllä ja yhteisvoimin!

  • Johdon assistentti Kaarina Imponen
  • puh: 040 593 2835
  • sähköposti: kaarina.imponen@italappi.fi

  • Kehittämiskoordinaattori Vilma Ohrankämmen
  • puh: 040 551 7800
  • sähköposti: vilma.ohrankammen@italappi.fi

  • Kuntayhtymän johtaja Dina Solatie
  • puh: 040 354 8370
  • sähköposti: dina.solatie@italappi.fi