Itä-Lapin kuntayhtymä

 • 040 593 2835

 • Kuumaniemenkatu 2 A, 98100 KEMIJÄRVI

  • Itä-Lapin kuntayhtymä, 1044651-6

  • Seututason yhteistyötä toteuttaa Kemijärven kaupunki ja Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien perustama
  • Itä-Lapin kuntayhtymä.
  • Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta painottuu aluelliseen kehittämistoimintaan, seudulliseen yhteistyöhön palveluiden
  • tuottamisessa, edunvalvontatehtäviin sekä seudulliseen ja kansainväliseen hanketoimintaan.
  • Kuntayhtymä vastaa hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana
  • maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.
  • Itä-Lapin tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja yhteisvoimin!