Kittilän seurakunta

 • 040 532 9593

 • Valtatie 100, 99100 KITTILÄ

  • Kittilän seurakunta, 0191410-3
  • Avoinna ma-pe 9:00-14:00
  • sähköposti: kittila.seurakunta@evl.fi

  • Kittilän seurakunta palvelee oman kunnan alueella asuvia sekä matkailijoita elämän kaaren eri vaiheissa niin arjessa
  • kuin juhlassa. Seurakunnan toimipaikkoja ovat kunnan keskustaajamassa sijaitseva kirkko, siunauskappeli ja hautausmaa,
  • seurakuntakoti, kirkkoherranvirasto ja erilaisten kokoontumisten paikkana on pappila. Marian kappeli sijaitsee Sirkan
  • kylässä. Raattamassa on rukoushuone, Alakylässä kappeli ja hautausmaa