Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry

 • 0400 655 283

 • Hallituskatu 7 B, 45100 KOUVOLA

  • Piiritoimisto avoinna tiistaisin klo 9-14, Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry, 0225886-5
  • sähköposti: kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi

  • Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry valvoo sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja. Sotaveteraanit ovat
  • kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja vapautta. Sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja
  • leskensä haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan. Sotaveteraanijärjestön tehtävänä on edistää toimia, joilla
  • veteraanien itsenäistä kotona selviytymistä parannetaan.

  • Toivo Hartikainen
  • puh: 0400 655 283