Kymenlaakson liitto

 • 044 747 8517

 • Hovioikeudenkatu 6, 45100 KOUVOLA

  • Ma-pe 9-15, Kymenlaakson liitto, 0206714-5
  • sähköposti: virasto@kymenlaakso.fi

  • Liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen
  • kaupunkien ja kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.

  • Kehittämistoimet perustuvat maakunnan eri toimijoiden kanssa yhdessä luotuihin strategioihin ja ohjelmiin.
  • Kymenlaakson aluekehityksen tavoitteet määritellään nelivuotisessa maakuntaohjelmassa ja kahden vuoden välein
  • laadittavassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa.

  • Aluekehityksen keskeisemmät toteuttamisvälineet ovat kansalliset ja EU-ohjelmat, joita rahoitetaan valtion
  • talousarviosta ja EU:n rakennerahastoista.

  • Kymenlaakson maakuntakaava 2040 luo edellytykset hyvälle elinympäristölle ja sitä kautta vahvistaa maakunnan
  • kilpailukykyä.

  • Postiosoite
  • PL 2
  • 45101
  • KOUVOLA

  • Kotka
  • Laivurinkatu 7
  • 48100
  • KOTKA

  • Kesäyliopisto, Kotkassa ja Kouvolassa
  • puh: 044 747 8501