Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry

 • 0400 655 283

 • Hallituskatu 7 B, 45100 KOUVOLA

  • Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry, 0225886-5
  • sähköposti: kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi

  • Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry valvoo sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja.
  • Sotaveteraanit ovat kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja vapautta.
  • Sotaveteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan.
  • Sotaveteraanijärjestön tehtävänä on edistää toimia, joilla veteraanien itsenäistä kotona selviytymistä parannetaan.