Fimea

 • 029 522 3341

 • Microkatu 1, 70210 KUOPIO

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 0921536-6
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@fimea.fi
  • Postiosoite: PL 55, 00034 FIMEA
  • Kirjaamo
  • kirjaamo@fimea.fi
  • puh: 02 9522 3602
  • Käyntiosoitteet
  • Mannerheimintie 103 B  00280 HELSINKI
  • Microkatu 1  70210 KUOPIO
  • Itsenäisyydenaukio 2  20800 TURKU
  • Valvontalaboratorio
  • Mannerheimintie 166  00300 HELSINKI
  • Tavarantoimitusosoite
  • Nauvontie 4, 00280 Helsinki
  • Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä,
  • veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.