Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 • 029 522 3341

 • Hallituskatu 12-14, 70210 KUOPIO

  • Avoinna ma-pe 8-16., Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, 0921536-6
  • sähköposti: kirjaamo@fimea.fi

  • Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita,
  • veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Kuopio
  • Hallituskatu 12 -14
  • 70100
  • KUOPIO
  • puh: 029 522 3341

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Helsinki
  • Mannerheimintie 166
  • 00300
  • HELSINKI
  • puh: 029 522 3341

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Tampere
  • Biokatu 10
  • 33520
  • TAMPERE
  • puh: 029 522 3341

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Turku
  • Itsenäisyydenaukio 2
  • 20800
  • TURKU
  • puh: 029 522 3341

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Oulu
  • Aapistie 1
  • 90220
  • OULU
  • puh: 029 522 3341

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Helsinki (Valvontalaboratorio)
  • Mannerheimintie 166
  • 00300
  • HELSINKI
  • puh: 029 522 3341
  • Valvontalaboratorio

  • Kirjaamo
  • puh: 029 522 3602
  • fax: 029 522 3002

  • Tavarantoimitusosoite
  • Mannerheimintie 166
  • 00300
  • HELSINKI