Kurikan Vesihuolto Oy

 • 050 535 6424

 • Tossutie 4, 61300 KURIKKA

  • Kurikan Vesihuolto Oy, 2510250-5
  • sähköposti: juha.kotiranta@kurikka.fi

  • Kurikan Vesihuolto Oy toimittaa puhdasta talousvettä toiminta-alueensa kuluttajille ja myy tukkuvettä Poronkankaan Vesi
  • Oy:lle. Kurikassa vesi pumpataan kolmesta, Jurvassa kahdesta ja Jalasjärvellä neljästä pohjavedenottamosta. Talousvettä
  • pumpataan verkostoon keskimäärin noin 3730 m3/d, josta myydyn tukkuveden osuus on noin 770 m3/d.

  • Vastaamme myös viemäriverkoston ylläpidosta ja jätevesien puhdistuksesta ennen vesistöön purkua. Toiminta on
  • luvanvaraista ja ympäristöviranomaiset määrittelevät puhdistusvaatimukset ja seuraavat puhdistamojen toimintaa.


  • Toimisto/Laskutus
  • puh: 044 723 1004

  • Juha Kotiranta
  • puh: 050 535 6424

  • Sami Leppänen, Verkostopäällikkö
  • puh: 044 723 4655

  • Sara Rantamäki, Käyttöinsinööri
  • puh: 044 550 2647

  • Päivystys 24h/7
  • puh: 050 413 0310