Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa

 • 020 415 2430

 • Keskusaukio 3 B, 45700 KUUSANKOSKI

  • Ke 8-16 To 8-16, Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa, 0206757-5
  • sähköposti: kuusankosken.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi

  • Sairauskassatoiminnan Kymi-yhtiön piiriissä aloitti Kymin Tehtaan Sairas- ja Apukassa, joka perustettiin jo v. 1883 ja
  • siitä alkaen sairauskassatoiminta on jatkunut aina näihin päiviin saakka. Nykyään Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa
  • on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Kassan jäseniä ovat
  • kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat henkilöt ja eläkeläiset tietyin rajoituksin.
  • Työntekijä- ja toimihenkilöjäsenten jäsenyys on pakollinen ja eläkeläisten jäsenyys vapaaehtoinen. Kassankokouksella,
  • johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua, on ylin päättämisvalta kassan asioissa. Kassankokous valitsee
  • hallituksen, joka huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhdeksän
  • jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.
  • Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten
  • ja ohjeiden mukaisesti. Kassalla on myös kaksi asiantuntijalääkäriä, jotka toimivat kassan lääketieteellisenä
  • asiantuntijoina.