Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa

 • 020 415 2430

 • Marskinkatu 1, 45700 KUUSANKOSKI

  • Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa, 0206757-5
  • Ke 8-16 To 8-16
  • sähköposti: kuusankosken.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi

  • Sairauskassatoiminnan Kymi-yhtiön piiriissä aloitti Kymin Tehtaan Sairas- ja Apukassa, joka perustettiin jo v. 1883 ja
  • siitä alkaen sairauskassatoiminta on jatkunut aina näihin päiviin saakka.

  • Nykyään Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja
  • lisäetuuskorvausasiat. Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat
  • henkilöt ja eläkeläiset tietyin rajoituksin. Työntekijä- ja toimihenkilöjäsenten jäsenyys on pakollinen ja eläkeläisten
  • jäsenyys vapaaehtoinen.

  • Kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua, on ylin päättämisvalta kassan asioissa.
  • Kassankokous valitsee hallituksen, joka huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan järjestämisestä. Hallitukseen
  • kuuluu yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme
  • kalenterivuotta. Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen
  • antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kassalla on myös kaksi asiantuntijalääkäriä, jotka toimivat kassan
  • lääketieteellisenä asiantuntijoina.