Larsmo församling

 • 040 868 6950

 • Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO

  • måndag 9-12, onsdag 12-14, torsdag 13-16, Larsmo församling, 0180856-2
  • sähköposti: larsmo.forsamling@evl.fi

  • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Vi firar gudstjänster och har föräldra-barngrupper, dagklubbar, vuxengrupper,
  • ungdomsgrupper, körer, missionarbetsgrupper, syföreningar, missionsstugor m.m, något för alla. Du är varmt välkommen
  • med i gemenskapen!

  • Luodon seurakunta
  • Marieholmsvägen 23
  • 68570
  • LUOTO
  • puh: 040 868 6950
  • Kanslia avoinna ma 9-12, ke 12-14, to 13-16