Pipu Ky

 • 0400 734 142

 • Lipontie 372, 37500 LEMPÄÄLÄ

  • Pipu Ky, 0589204-4

  • Pipu Ky:ssä on tehty vanerikauppaa sekä valmistettu erilaisia vanerijalosteita vuodesta 1983 alkaen.

  • Myymme vanerilevyä, sahattuja aihioita, vanerikomponentteja sekä erilaisia vanerisia tuotekokonaisuuksia. Käyttämämme
  • materiaali on pääasiassa vaneria, mutta työstämme myös mm. MDF:ää, lastulevyä, kovalevyä, lujalevyä sekä erilaisia
  • puulajeja.
  • Konekannallamme pystymme työstämään materiaaleja monipuolisesti sahaukset, hionnat, jyrsinnät tai rei’itykset eivät ole
  • meille ongelma.
  • Käytössämme tehokas listakone. Pystymme toimittamaan listoitetut levyt nopealla toimitusajalla omasta tuotannosta.


  • Panu Pirhonen
  • puh: 0400 496 308
  • sähköposti: panu.pirhonen@pipu.fi

  • Pertti Pirhonen
  • puh: 0400 734 142
  • sähköposti: pertti.pirhonen@pipu.fi