Gasum Oy sivutoimipaikka - Lohja

 • 020 4471

 • Sibeliuksenkatu 3. 2krs., 08100 LOHJA

  • Gasum Oy, 0969819-3
  • sähköposti: asiakaspalvelu@gasum.fi
  • GASUM OY
  • Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa
  • siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden
  • syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä
  • ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, jalostaa biokaasua sekä
  • siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle.
  • Gasum on Suomen johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja.
  • Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja,
  • joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden
  • hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
  • Lisäyhteystiedot:
  • Gasumin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-17 kuluttaja- ja yritysasiakkaita.
  • asiakaspalvelu@gasum.fi
  • puh: 0800 12 272
  • Puhelinvaihde: 020 4471
  • Hälytykset ja jakeluhäiriöt 24h:
  • puh: 05 375 1555
  • Hälytykset ja jakeluhäiriöt, pääkaupunkiseutu:
  • puh: 020 447 8580
  • Maakäytön valvonta kaasuputken alueella
  • https://www.gasum.com/Yrityksille/palvelut-ja-luvat/luvat-maankayttoon/
  • puh: 020 447 8713
  • Biohajoavien jätteiden käsittelypalvelut
  • https://www.gasum.com/Yrityksille/muut-palvelumme/biohajoavien-jatteiden-kasittely/
  • Lannoitemyynti viljelijöille
  • https://www.gasum.com/Yrityksille/muut-palvelumme/lannoitteet/